1. Bendtsen og kæmpelastbilerne vandt

  15. december 2010.
  Bendt Bendtsen

  Bendt Bendtsen mener, EU kan gavne både miljø og pengekasse ved at tillade kæmpelastbiler.

  Eks-minister Bendt Bendtsen (K) har netop vundet en sejr i EU-Parlamentet. I Strasbourg har de folkevalgte for en halv time siden godkendt hans betænkning om energi-effektivitet. Bendtsen-betænkningen kan få afgørende betydning for EU’s energipolitik, men er stort set blevet overset i dansk presse.

  EU ZOO har bedt forslagets bagmand Bendt Bendtsen og kritiker Margrete Auken (SF) forklare, hvad det hele handler om.

  Bendtsen-betænkningen indeholder flere kontroversielle punkter. Et af de mest kontroversielle er, at Bendtsen i betænkningen foreslår, at EU satser på ekstrastore lastbiler. Noget andet er, hvad man skal gøre ved såkaldt energi-fattigdom – når mennesker ikke har råd til ordentlig isolering af deres hus, eksempelvis.

  Stridighederne har flere danskere i front ud over Bendt Bendtsen. Britta Thomsen (S) har forhandlet om betænkningen på vegne af socialdemokraterne i EU-Parlamentet. Margrete Auken (SF) har desuden markeret sig som særdeles kritisk over for dele af forslaget.

  Bendtsen: Venstrefløjen gør energipolitik til socialpolitik

  EU ZOO synes, Bendtsen-betænkningen er vigtig, men indviklet. Derfor har vi bedt betænkningens fader, Bendt Bendtsen (K), forklare hvad det hele handler om, så vi alle kan forstå det.

  Hvad betyder betænkningen for en helt almindelig dansker?

  Initiativerne, der er listet i betænkningen, vil have store økonomiske konsekvenser, og være godt for innovationen og dermed skabe arbejdspladser. Både private varmeregning og samfundets samlede energiregning vil blive mindre. Det kommer bl.a. til at ske gennem skrappere krav til energiforbruget i produkter og bygninger, skriver Bendtsen i en mail og fortsætter:

  Hvad angår styringen af dette politikområde mangler der stadig koordinering. Her har den konservative gruppe foreslået en ambitiøs model, hvor Kommissionen gør mere ud af at overvåge medlemsstaternes indsats på området, og får beføjelse til at afvise de nationale handlingsplaner, hvis ikke de stemmer overens med den overordnede 20%-målsætning.

  Hvad har været det sværeste i processen? Hvor er det gået galt, og hvor er det lykkedes?

  Venstrefløjen har forsøgt at gøre energipolitik til socialpolitik. Det er lykkedes mig at inddæmme de mest vidtgående elementer af disse forslag, så vi f.eks. undgår en fælles EU-definition af energifattige. Omvendt er der kommet visse henvisninger til energifattigdom ind. Det er beklageligt, men der er kun tale om henvisninger, og ikke anbefalinger om konkrete tiltag.

  Margrete Auken

  SF: Kæmpelastbiler er “en skidt ide”

  Et af de interessante og kontroversielle elementer i betænkningen er som nævnt forslaget om at satse på modulvogntog. De ekstralange lastbiler er både blevet kaldt gigalinere og  ‘monstertrucks’. Pointen med modulvogntog er, at der skal færre biler på vejene, hvis bilerne er større og kan transportere mere. Det sparer både energi og forurening.

  Men den logik giver SF’s medlem af EU-Parlamentet og stedfortræder i parlamentets Miljøudvalg, Margrete Auken, ikke meget for.

  Det er simpelthen bare en skidt idé! Bendt Bendtsens påstand om, at gigalinerne giver mindre trafik på de overfyldte europæiske veje ignorerer det basale faktum, at billigere transport giver mere transport. Sådan virker markedet – det burde Bendt Bendtsen vide! Derudover underminerer de yderligere godstranporten på skinner, som tværtimod burde have haft kraftig og opfindsom støtte. Lobbyismen for gigalinerne har været effektiv: I Danmark har trafikministeren guflet hele chokoladekagen og kalder nu disse kæmpelastbiler for “økotransporter”, skriver Margrete Auken i en mail umiddelbart efter afstemningen.

  Margrete Auken mener, at Bendtsen-betænkningen som helhed er for svag.

  Bendt Bendtsens betænkning er alt for svag, hvis EU skal kunne leve op til de kraftige energibesparelser, som de videnskabelige CO2-reduktionsmål pålægger os. Det er imidlertid ikke kun for klimaets skyld, men også for at sikre os en stærk plads på verdensmarkedet, hvor Kina er ved at løbe med det hele. Særligt er det foruroligende, at betænkningen er meget svag på transportsektoren og energiforbruget i bygninger, som tegner sig for 40 % af EUs energiforbrug.

  Det er Bendt Bendtsen naturligvis uenig i. SF misforstår forslaget om modulvogntog, mener han.

  I Danmark har SF været med i første forlig om modulvogntogene, mens SF i Europa-Parlamentet taler imod. Det sker med begrundelser om, at det skulle lede til flere lastbiler på vejene og være hårdere for miljøet. Da to modulvogntog kan bære det samme gods som tre almindelige vogntog betyder modulvogntog færre lastbiler på vejene. Det er derfor svært at vide hvilken lommeregner, SF’erne bruger, siden de mener, at det skulle lede til flere lastbiler. Og netop fordi modulvogntog betyder færre lastbiler på vejene, betyder det også mindre CO2-udledning. Det anslås endda, at en udbredelse af modulvogntog til hele EU vil kunne skåne miljøet for ca. 5 mio. ton CO2 årligt, skriver Bendt Bendtsen til EU ZOO.

  Betænkningen fik i øvrigt stor støtte i udvalget, og Margrete Auken understreger, at der også er gode ting i teksten, der netop er blevet vedtaget.

  Hvad er det gode ved betænkningen?

  I forhold til hvad man kunne have frygtet fra den Konservative gruppe, er betænkningen rigtig god. Særligt er det godt at det på Plenar-samlingen i Strasbourg i dag snævert (336 mod 305) blev vedtaget at EU forpligter sig til et bindende mål om 20 % energi-effektivitet i 2020. Derfor støttede også den Grønne Gruppe og SF Bendt Bendtsens arbejde, skriver Margrete Auken.

  Det er vigtigt at understrege, at betænkningen er en ‘initiativ-betænkning’ og derfor ikke er bindende. Til gengæld kommer den formentlig til at spille en væsentlig rolle som pejlemærke for EU-Kommissionen, når de skal foreslå konkret lovgivning om energi-effektivitet til næste år.

  Du kan læse hele betænkningen her.

 2. Læs EU-politikerens frustrationer

  13. maj 2009.
  EU-Parlamentet har været med til at forme fremtidens intelligente biler.

  EU-Parlamentet har været med til at forme fremtidens intelligente biler.

  EU ZOO har bedt en dansk EU-politiker fortælle os om den svære disciplin at bryde igennem mediemuren og få fortalt danskerne om en vigtig EU-sag.

  Vi sendte en mail til Anne E. Jensen med spørgsmål om hendes arbejde med pressen. Hun har netop som dansk Venstre-parlamentariker haft en større sag i parlamentet om intelligente transportsystemer. Hun var pennefører, såkaldt rapporteur, på parlamentets holdning. Sagen har altså slugt meget af Anne E. Jensens tid og tankevirksomhed.

  Kort fortalt handler det om, at fremtidens biler skal kunne redde menneskeliv, spare brændstof og mindske bilkøer ved at “snakke sammen”. Fremtidens biler kan altså, hvis systemet bliver udviklet ordentligt, få store konsekvenser for dig og mig. Anne E. Jensen har forsøgt at sælge historien, men den har alligevel kun fået sparsom omtale i den danske presse. Så vidt EU ZOO ved, har ingen omtalt hele lobbyarbejdet omkring sagen. Det er meget typisk for EU-sager, at borgerne kun får resultatet af forhandlingerne at vide.

  Læs her udpluk af hendes svar:

  Jeg har ikke gjort noget ud af at sælge processen, for jeg tror oprigtig talt ikke, at den brede offentllighed interesserer sig for Parlamentets kamp med Rådet om kommitologi i denne sag – selv om det er det, der er centralt. Hverken presse eller befolkning kender til forskel på institutionerne.

  ITS omfatter så mange temaer, at det er en meget svær sag både at forstå og kommunikere. Derfor har jeg hele tiden vurderet, at lige præcis denne sag nok mere var for fagpressen, og muligvis enkelte elementer kunne komme bredere frem.

  Klik for at læse hendes fulde svar:

  Læs videre

 3. Vognmændenes største frygt udstiller EU-splid

  11. marts 2009.

  Eurovignetten, som EU-Parlamentet onsdag støttede op om at ændre onsdag, er vognmændenes største frygt. Det er de afgifter, som EU-lande har lov til at kræve af tunge lastbiler, der kører på landets veje. Men EU-Parlamentet endte med at udvande vignetten, hvilket de danske vognmænd må være jævnt glade for.

  Sagen fortjener en kommentar, fordi uenighederne så glimrende viser nogle af de naturlige splittelser, der er i EU-landene.

  EU-Kommissionen foreslog sidste år at tillade at gøre vignetten dyrere og mere grøn. Forslaget gik på at tillade afgifter for trængsel, CO2, luftforurening og støj. Medlemslandenes efterfølgende reaktioner kan gøres op i kolde kontanter: De centralt beliggende lande, hvor mange lastvgne kører igennem, klappede i hænderne.

  En gruppe på 10 perifert beliggende lande, deriblandt Danmark, slog sig derimod sammen for at slække på afgiftsforslaget. Således ville gruppen have fjernet muligheden for at kræve flere penge af vognmændene, hvis de kørte på veje med stor trængsel.

  Onsdagens afstemning i EU-Parlamentet endte godt for de danske lastvognschauffører. De frygtede, at en køretur gennem Europa ville blive en dyr fornøjelse. Men EU-Parlamentet fik både trængsels- og klimaafgiften luget ud.

  Venstres Anne E. Jensen, der sidder i transportudvalget i parlamentet, gik egentlig med til en udvandet trængselsafgift mod helt at undgå CO2-afgiften.

  ”Der er jo i forvejen høje afgifter på benzin og diesel,” siger Anne E. Jensen i en pressemeddelelse.

  Begge afgifter udgik. Hvis EU-landene støtter ændringsforslagene, vil de nye afgiftsmuligheder derfor nu gå på at mindske luftforurening og støj.