1. Vognmændenes største frygt udstiller EU-splid

  11. marts 2009.

  Eurovignetten, som EU-Parlamentet onsdag støttede op om at ændre onsdag, er vognmændenes største frygt. Det er de afgifter, som EU-lande har lov til at kræve af tunge lastbiler, der kører på landets veje. Men EU-Parlamentet endte med at udvande vignetten, hvilket de danske vognmænd må være jævnt glade for.

  Sagen fortjener en kommentar, fordi uenighederne så glimrende viser nogle af de naturlige splittelser, der er i EU-landene.

  EU-Kommissionen foreslog sidste år at tillade at gøre vignetten dyrere og mere grøn. Forslaget gik på at tillade afgifter for trængsel, CO2, luftforurening og støj. Medlemslandenes efterfølgende reaktioner kan gøres op i kolde kontanter: De centralt beliggende lande, hvor mange lastvgne kører igennem, klappede i hænderne.

  En gruppe på 10 perifert beliggende lande, deriblandt Danmark, slog sig derimod sammen for at slække på afgiftsforslaget. Således ville gruppen have fjernet muligheden for at kræve flere penge af vognmændene, hvis de kørte på veje med stor trængsel.

  Onsdagens afstemning i EU-Parlamentet endte godt for de danske lastvognschauffører. De frygtede, at en køretur gennem Europa ville blive en dyr fornøjelse. Men EU-Parlamentet fik både trængsels- og klimaafgiften luget ud.

  Venstres Anne E. Jensen, der sidder i transportudvalget i parlamentet, gik egentlig med til en udvandet trængselsafgift mod helt at undgå CO2-afgiften.

  ”Der er jo i forvejen høje afgifter på benzin og diesel,” siger Anne E. Jensen i en pressemeddelelse.

  Begge afgifter udgik. Hvis EU-landene støtter ændringsforslagene, vil de nye afgiftsmuligheder derfor nu gå på at mindske luftforurening og støj.

Wikipedia om Anne E. Jensen (V)

Anne Elisabet Jensen (Født 17. august 1951) er dansk politiker og medlem af Europa-Parlamentet, valgt for Venstre 10. juni 1999. Hun blev født i 1951 i Kalundborg som datter af overlærer J.H. Jensen og overlærer Inger E. Jensen. Cand.polit., 1978 Københavns Universitet. Cheføkonom i Privatbanken/Unibank 1985-1994. Direktør i Dansk Arbejdsgiverforening 1994-1996. Ansvarshavende chefredaktør på Berlingske Tidende 1996-1998. Medlem af Europa-parlamentet 1999. Den liberale gruppes (ALDE) koordinator i budgetudvalget, suppleant i transportudvalget og beskæftigelsesudvalget. Endvidere aktivt medlem i delegationerne for EU's relationer med Rusland og Hviderusland.