1. EU-skepsis gror i Venstres bagland

  26. januar 2012.

  Der var mismod at spore hos Anne E. Jensen, EU-parlamentariker for Venstre, da hun søndag udsendte sit ugentlige nyhedsbrev.

  EU-veteranen brød sig ikke om med-parlamentarikeren Morten Messerschmidts (DF) tale til Helle Thorning-Schmidt i plenarsalen i Strasbourg sidste uge. Talen, der tydeligvis var inspireret af de britiske EU-skeptikere og deres taletradition, var dæmoniserende, mente hun. I stedet fremhævede hun talen fra Søren Søndergaard, der er medlem for Folkebevægelsen mod EU, for at holde en tale med politisk substans.

  Men det var ikke blot Messerschmidt, Anne E. udtrykte mismod over. For også folk i hendes eget bagland er i stigende grad skeptiske, berettede hun.

  Jeg oplever nu oftere, at det er nødvendigt at forklare og forsvare værdien af EU, og det indre marked kommer under angreb fra personer, man ville vente automatisk var tilhængere.

  ”Hvorfor skal EU blande sig i alt? Hvorfor skal vi have et legetøjsdirektiv?”, spørges der. Og så må man jo forklare, at legetøjsdirektivet er forudsætningen for, at LEGO kan sælge over hele EU. Det er forudsætningen for, at LEGO ikke skal kæmpe med 27 forskellige nationale standarder og have mange forskellige typer af deklarationer på pakkerne. Det er selvfølgelig en kæmpe stor gevinst for virksomheden. Og det giver mindre bureaukrati – ikke mere bureaukrati – som fordommene om EU ellers går på.

  - Anne E. Jensen i sit nyhedsbrev.

  Hos EU ZOO fandt vi iagttagelsen interessant. Så vi bad Anne E. uddybe.

  Hvem er det, du ville forvente var EU-tilhængere, men som du nu ofte må forsvare EU og det indre marked over for?

  Jeg oplever at blandt andet pensionister og erhvervsfolk er blevet mere kritiske. Det undrer mig, for pensionisterne kender jo historien bag EU, og erhvervsfolk har om nogen fordel af EU og det indre marked. Jeg synes også, det er trist, at det er blevet moderne blandt unge liberale at være EU-skeptiske. Der har vi en opgave at tage fat på.

  Hvorfor tror du, at det sker lige nu?

  Gældskrisen spiller uden tvivl en stor rolle, selvom krisen ikke er skabt af EU eller EUs institutioner. Men det folk hører er, at EU ikke kan levere stærke nok løsninger.

  Hvordan påvirker en vigende opbakning blandt befolkningen den førte politik i EU?

  Mange politikere bliver mere populistiske og mindre villige til at finde fælles løsninger, der koster lidt på kort sigt, men hindrer kæmpe regninger på længere sigt.