Nu er patientkrigen flyttet ind i retssalene

19. januar 2011

Patientkrigen er tilsyneladende slut. EU ZOO har fulgt kampen om sundhed over grænserne siden det første slag stod i EU-Parlamentet. I dag vedtog parlamentet direktivet om patientrettigheder.

Der var ikke rigtig nogen overraskelser i teksten, for forliget var indgået på forhånd. Kompromiset har allerede været omkring EU-landenes regeringer. De godkendte forslaget i Ministerrådet i december. Og de tre store politiske grupper i parlamentet havde aftalt, hvad der skulle stemmes. Derfor blev patientkrigen afgjort med stort flertal.

Udfaldet er kort fortalt, at borgere i unionen kan blive behandlet i et andet EU-land, hvis de ville kunne få en lignende behandling i hjemlandet.

Men nu starter anden halvleg, for at blive i de konkurrenceprægede klichéer. Det kommer til at foregå i Luxembourg – hvor EU-Domstolen holder til. Det endelige kompromis indeholder nemlig nogle formuleringer, der er så mudrede, at de må fortolkes i retten, vurderer EU ZOO.

Lad os tage et eksempel: Direktivet indebærer, at en dansk kræftpatient kan blive behandlet i udlandet, HVIS han ikke kan behandles ordentligt i Danmark, og HVIS ventelisterne i Danmark er så lange, at han ikke kan forvente at blive behandlet, inden det er for sent.

Men hvornår er det for sent? Eller som det hedder i direktivet, hvornår er det “rettidig behandling”? Når han er på dødslejet, eller når han risikerer at miste en finger?

Sjælland EU Nyt, der drives af journalist Ole Aabenhus, har stillet Christel Schaldemose (S) det samme spørgsmål. Hun slår fast, at formuleringen er vag.

”Vi har faktisk ikke nogen præcis angivelse på ét eneste område af, hvad ordet betyder – med én undtagelse: Det er fastslået, at det er urimeligt, at man skal vente over et år på en hofteoperation,” siger Christel Schaldemose.

Dermed er patientkrigen rykket ind i retssalene, hvor det vil blive afgrænset og besluttet, hvad direktivet rent faktisk kommer til at betyde for den enkelte dansker.

Du kan selv læse hele teksten, der afslutter det årelange slagsmål, på EU-Parlamentets hjemmeside her.

Læs også EU ZOOs tidligere artikler om patientkrigen:

Læs også grundig dækning af direktivet – hos Sjælland EU Nyt og hos DR.

EU-borgere kan få godtgjort udgifter til sundhedsydelser i en anden medlemsstat, såfremt den pågældende behandling og de medfølgende omkostninger normalt ville blive dækket i deres eget land.

Relaterede artikler:

  1. Patientkrigen er på forsiden
  2. 1-0 til højrefløjen i patientkrigen
  3. Forbrugerlobbyister vil møve sig ind i valgkampen

Ingen kommentarer »

Endnu ingen kommentarer.

Debatten på bloggen er modereret efter sidens regler.Bliver ikke offentliggjort.


Wikipedia om Christel Schaldemose (S)

Christel Schaldemose (født 4. august 1967) er historiker og næstformand for den socialdemokratiske delegation i Europa-Parlamentet. I 2006 afløste hun Henrik Dam Kristensen som medlem af Europa-Parlamentet. Hun fik sit eget mandat ved valget den 7. juni 2009, hvor hun blev valgt som nummer 2 af de fire socialdemokrater. Hun er medlem af udvalget for det indre marked og forbrugerbeskyttelse, budgetkontroludvalget, og er suppleant i udvalget for landbrug og udvikling af landdistrikter. Derudover er hun medlem af delegationen for forbindelsen til Japan. Blandt sine interessepunkter angiver hun uddannelsespolitik, forbrugerbeskyttelse og sundhedspolitik.