Det absolut vigtigste: Jens Rohde

18. september 2011

Debatten om grænsekontrollen vil fylde meget for Jens Rohde dette efterår (Foto: Venstre).

Jens Rohde, parlamentariker for Venstre, har netop gjort noget usædvanligt for en Venstre-mand. Han har rost SF’s Ole Sohn.

Årsagen er, at SF vil fjerne den toldkontrol, den afgående regering har indført. Jens Rohdes kontor oplyser til EU ZOO, at Schengen-samarbejdet om åbne grænser bliver et fokuspunkt for ham i dette efterår. For at varme op efter EU-Parlamentets ferie har EU ZOO spurgt politikerne, hvilke sager, der kommer til at fylde mest for dem resten af året.

Schengen-samarbejdet er i vælten, fordi Frankrig og Italien er kommet op at toppes. Da der strømmede libyske flygtninge til Frankrig via Italien, lukkede den franske præsident Sarkozy grænsen en kort overgang, og dét skabte postyr. Siden har også Danmark altså pustet til ilden med vores toldkontrol, der blev misforstået som grænsekontrol.

Jens Rohde vil også have fokus på revisionen af Dublin-forordningen, der handler om asylansøgere. Det handler om, i hvilket land en asylansøger skal have behandlet sin sag. Kommissionen lancerede nye direktivforslag for næsten tre år siden, og EU’s lovgivere er efter sigende tæt på at blive enige.

Derudover vil MFF – det er den næste syvårige budgetramme, der skal gælde fra 2014 til 2020 – fylde meget på Rohdes dagsordenen.

Jens Rohde er næstformand i Udvalget om Industri, Forskning og Energi samt medlem af Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur og Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling. Derudover er han stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender samt Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico.

Venstre-politikerens kontor har lavet en liste over de store sager i de udvalg, han sidder i.

Udvalget for Industri, Forskning og Energi (ITRE)
 • Radio Spectrum Policy Programme (fordelingen af radiofrekvenser til mobilnet, etc., red.)
 • Energieffektivitet
 • Energy Roadmap 2050
 • Fælles grundlag for selskabsskat
 • Energibeskatning
 • Patent
 • Nyt forskningsprogram (FP8, også kaldet Horizon 2020, red.)
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE)
 • Sæsonarbejdere
 • Virksomheders internt udstationerede tredjelandsstatsborgere
 • Revisionen af databeskyttelsesdirektivet
 • Revisionen af datalogningsdirektivet
 • Databeskyttelsesaftale mellem EU og USA
 • PNR-aftale med USA og Australien (deling af passengerinformationer, red.)

Relaterede artikler:

 1. Jens Rohde opfordrer til massiv politikerstrejke
 2. Det absolut vigtigste: Bendt Bendtsen
 3. Rohde vil melde sig ind i kritikerklub

Ingen kommentarer »

Endnu ingen kommentarer.

Debatten på bloggen er modereret efter sidens regler.Bliver ikke offentliggjort.


Wikipedia om Jens Rohde (V)

Jens Rohde (født 18. april 1970 i Holstebro) er medlem af EU-parlamentet for partiet Venstre. Han var tidligere folketingsmedlem for Venstre, valgt i Viborg Amtskreds (11. marts 1998 - 31. december 2006). Fra 2001 var han politisk ordfører for Venstre. Han stoppede sin politiske karriere for at blive direktør på TV 2 Radio i 2007, hvor han senere samme år blev fyret, da han var kilde til en sag i den igangværende valgkamp.