Historisk: Folketinget banker hegnspæle op

17. oktober 2010

“You shall not pass.”

Sådan siger troldmanden Gandalf i en legendarisk scene i filmen Ringenes Herre.

Nu har Folketinget for første gang i historien slået hegnspæle i over for EU-Kommissionen og sagt, at et EU-forslag er for vidtgående. Hertil og ikke længere.

Ordlyden i protesten var mindre balstyrisk end Gandalfs over for balroggen.

“Kære Hr. Barroso. Et flertal i Folketinget finder det problematisk, at Kommissionen foreslår en gensidig lånefacilitet og finder, at dette bryder med nærhedsprincippet,” skrev Folketingets Europaudvalg torsdag i et brev til EU-Kommissionens formand, Jose Manuel Barroso.

Hvis en bank krakker, skal kunden have ret til at få 750.000 kroner fra næste år – det er allerede vedtaget. Folketinget protesterer nu over, at EU’s embedsmænd vil skabe nye regler for økonomisk solidaritet mellem landene. Hvis et land ikke har afsat nok penge til deres indskydergarantier, skal andre lande forpligtes til at låne dem penge til hjælp.

Frygten på Christiansborg er, at landene med EU’s nye regler ikke vil være interesserede i at spare penge op til dækningsordninger, for hvis deres egen pengekasse er tom, må de andre lande spæde til.

Der skal protesteres fra flere landes parlamenter, efter de nye regler i Lissabon-traktaten, for at spænde ben for embedsmændene i Bruxelles. Hvis en tredjedel af EU-landenes parlamenter, det vil sige ni, protesterer, så vil EU-Kommissionen blive tvunget til at genoverveje forslaget. Hvis et flertal, altså minimum 14, protesterer, kan det samlede forslag endda blive nedstemt med det samme af enten EU-Parlamentet eller medlemslandene i Rådet.

Også den svenske Rigsdag, Forbundsdagen og Forbundsrådet i Tyskland og det britiske underhus har fundet problemer med nærhedsprincippet, skriver Europaudvalget.

Det er uklart, om der derudover er andre parlamenter, som har protesteret. Deadline var torsdag, men oversigten hos parlamenternes sammenslutning Ipex er ikke opdateret.

Der er mange lovforslag, der kan tjekkes, men Folketingets Europaudvalgt har i første omgang kun udtaget seks, der skal under lup.

Folketinget har flere andre EU-forslag, som skal undergå et “nærhedstjek”. De danske politikere vurderer, om forslagene lever op til nærhedsprincippet, som kort fortalt siger, at en beslutning skal tages på et så lavt niveau som muligt, så beslutningen træffes tættest muligt på vælgerne.

Relaterede artikler:

 1. I morgen er en historisk dag i Folketinget
 2. Folketinget kan nu gribe magten i EU
 3. Folketinget og EU: Her er efterårets mulige stridspunkter

7 kommentarer »

 1. Er det en anelse Ekstra Blads-overskrifts-agtigt att kalde det der nu sker i Folketinget for “at banke hegnspæle op”?

  Jeg mener er der ikke snarere tale om en indledende diskussion om, hvorvidt man eventuelt muligvis kunne påtænke en teoretisk mulighed for under visse omstændigheder at overveje opsættelsen af et lille stykke tråd til at markere en adskillelse et sted. Hvis vel at mærke en del andre vil støtte en? ;-)

  Som i selv skriver det, skal der ni lande til for at Kommissionen behøver genoverveje det, og 4 før end det kan stemmes ned med det samme… men lige nu er der måske fire lande (DK, Sverige, Tyskland og UK) der har problemer. Det er et godt stykke op til de 9 – og endnu længere til de 14.

  Selv hvis man når til de 9, er der vel intet der forhindrer Kommissionen i at sige “nu har vi genovervejet – og det er stadig et glimrende forslag, så vi fortsætter med det”.

  Misforstå mig ikke – jeg synes det er fantastisk at Folketinget endeligt begynder at overveje om EU-lovgivning nu også bryder med nærhedsprincippet eller ej – men derfra og til at kalde det hegnspæle…

  Kommentar by Pelle — 18. oktober 2010 @ 07:52

 2. Det er en vigtig sag, men også et vigtigt citat. Som troldmand af den gamle skole, siger Gandalf så ikke “thou shalt not pass” i filmen? Det gør han i min version af bogen i hvert fald.

  Kommentar by Rasmus Nørlem Sørensen — 18. oktober 2010 @ 08:58

 3. @Pelle: Arh, jeg synes nu, at rubrikken er meget god. Folketinget siger, at et forslag er for vidtrækkende. Derfor sætter de en hegnspæl for at vise en skillelinje. At EU-Kommissionen har let ved at tromle hegnet ned, dét er en anden sag.
  “Hegnspæle” er blevet brugt meget i forskellige diskussioner, og nogle læsere har måske nogle helt konkrete syn på, hvad begrebet dækker over. Måske er det derfor, vi er uenige.

  Vi har snakket om i redaktionen, hvad protesten mon kan få af betydning, hvis der er nok lande til at sige stop? EU-Kommissionen bliver nærmest nødt til at tage mekanismen seriøst og lade det få en konsekvens, hvis de vil bevare/skabe synet af sig selv som en demokratisk instans. Et af argumenterne for Lissabon-traktaten var jo netop, at unionen blev mere demokratisk. Hvis der er et flertal, vil det være en form for lakmustest på det demokratiske sindelag hos EU’s embedsmænd, hvorvidt de tager det alvorligt.

  @Rasmus: Jo, men i filmen siger han “you”. Hollywood vandt denne gang. Og ja, vigtig scene! Den printer sig fast!

  Kommentar by Filip Schwartz Kirkegaard — 18. oktober 2010 @ 12:03

 4. Både jeres definition af subsidiaritetsprincippet samt jeres oversættelse finder jeg ikke dækkende. I skriver:
  “…at en beslutning skal tages på et så lavt niveau som muligt, så beslutningen træffes tættest muligt på vælgerne.”

  Selvom en given beslutning KAN træffes på et lavt niveau, så er det ikke sikkert, at det er det mest hensigtsmæssige. Subsidiaritetsprincippet vil ofte betyde at beslutninger skal træffes længere VÆK fra vælgerne. Eksempelvis kan man sagtens vedtage CO2-reduktion på nationalt niveau, men det mest hensigtmæssige er, at beslutte det på globalt niveau (og dermed ekstremt langt væk fra vælgeren).

  “Nærhedstjek” og “nærhedsprincip” er derfor ikke korrekte betegnelser (omend ofte brugt).

  Kommentar by Mathias Schwartz Kirkegaard — 18. oktober 2010 @ 20:23

 5. @Mathias:

  Det er vigtigt, at læseren forstår, hvad vi skriver om. Nærhedsprincippet er et fint og dækkende ord, mener jeg. Dét har jeg ikke tænkt mig at ændre på.

  For øvrigt kalder Europaudvalget det for et “nærhedstjek”.

  Det er vel også en underliggende præmis for subsidiaritetsprincippet, at beslutningen skal tages så nært på borgerne som hensigtsmæssigt – er det ikke?

  Kommentar by Filip Schwartz Kirkegaard — 19. oktober 2010 @ 13:53

 6. “Muligt” og “hensigtsmæssigt” er langt fra det samme. Det sidste havde været en bedre beskrivelse.

  Kommentar by Mathias Schwartz Kirkegaard — 19. oktober 2010 @ 20:24

 7. @Filip

  Du skriver “Vi har snakket om i redaktionen, hvad protesten mon kan få af betydning, hvis der er nok lande til at sige stop? EU-Kommissionen bliver nærmest nødt til at tage mekanismen seriøst og lade det få en konsekvens, hvis de vil bevare/skabe synet af sig selv som en demokratisk instans. Et af argumenterne for Lissabon-traktaten var jo netop, at unionen blev mere demokratisk. Hvis der er et flertal, vil det være en form for lakmustest på det demokratiske sindelag hos EU’s embedsmænd, hvorvidt de tager det alvorligt. ”

  Det er ganske rigtigt et interessant eksempel. Men lige nu er der mindre end de 9 lande der skal til, før at Kommissionen overhovedet behøver at genoverveje det. Og selv hvis man når op på de 9 lande og Kommissionen “genovervejer” – så vil de vel stadigt kunne sige, at der stadig kun er tale om et mindretal af lande, og at de derfor vil fortsætte.

  Hertil kommer, at der jo før er stemt ting igennem i Ministerrådet, hvor flere lande stemte imod end for – så der er en hvis præcedens for ikke at hænge sig for meget i den slags demokratiske bagateller ;-)

  Derudover vil jeg nu stadig anfægte om Folketinget som sådan har gjort særlig meget? Ja de har handlet – men de får jo kun lov til at sætte deres hegnspæle op, hvis de kan få overtalt nok andre lande til at gøre det sammen med dem? Så måske er der mere tale om, at FT prøver at overtale andre til at være med til at opsætte hegnspæle

  Min pointe er, at FT mere har sagt “vi er lidt bekymrede over det her” – end”nix, nej, nope og aldrig i livet”.

  Kommentar by Pelle — 20. oktober 2010 @ 15:47

Debatten på bloggen er modereret efter sidens regler.Bliver ikke offentliggjort.