Folketinget og EU: Her er efterårets mulige stridspunkter

3. september 2010

Seks EU-forslag er ifølge Folketinget så vidtrækkende, at de risikerer at være i strid med nærhedsprincippet. Det viser en liste, som tingets Europaudvalg har lavet.

I går tirsdag skrev EU ZOO, at den svenske Riksdags finansudvalg vil kræve et EU-forslag sendt tilbage til Bruxelles, fordi det er i strid med nærhedsprincippet. Det omtalte forslag, der er en ændring i direktivet om indskydergarantier, står faktisk på Folketingets liste over forslag, der bør nærlæses. Det skal udtages til såkaldt “nærhedskontrol”.

Dermed har Folketingets Europaudvalg tidligere tilkendegivet, at indskydergarantidirektivet er problematisk. Det kan altså være en usikker affære at vædde en øl på, at Folketinget ikke stiller sig bag svenskernes protest.

Der skal efter planen hvert år laves en liste over fem til ti forslag, der er så vidtrækkende, at de skal til nærhedskontrol.

For alle forslagene gælder, at der er tale om væsentlige politiske forslag, og at forslagene forventes at blive fremsat i 2010, skrev Europaudvalget i en note i juni.

Her er listen for i år:

 1. Revision af direktivet om indskudsgarantiordninger. Indskudsgarantier skal forhindre, at bankkunder løber stormløb mod en bank, der risikerer at gå bankerot. Dette forslag er fremsendt til Folketinget, der senest skal melde tilbage til EU-institutionerne den 14. oktober, om det er i strid med nærhedsprincippet.
 2. Revision af kapitalkravsdirektiverne. EU-regler skal tvinge bankerne til at lægge penge til side til dårlige tider. EU-Kommissionen forventes at fremsætte forslag til december.
 3. Revision af arbejdstidsdirektivet. Arbejdstidsdirektivet har i mange år været et kontroversielt stridspunkt i EU, hvor parlamentet og Ministerrådet har trukket i hver sin retning. De folkevalgte ønskede stramme regler, der gælder over hele Europa. EU-landene, med Storbritannien i front, ønskede undtagelser, så folk kunne arbejde mange timer. Forhandlingerne brød sammen i foråret 2009, og EU-Kommissionen skal komme med et nyt forslag til december.
 4. Revision af databeskyttelsesdirektivet. Reglerne for beskyttelse af data skal ændres. EU-Kommissionen kommer med forslag inden udgangen af i år.
 5. Forslag om revision af eksisterende lovgivning for at indlemme beredskab og tilpasning. Direktivet handler om at få fælles EU-politik for beredskabet, der skal tage sig af ændringer i naturen på grund af klimaændringer. EU-Kommissionen kommer med forslag tidligst i efteråret.
 6. Ny politik for dyrkning af gmo’er. Kommissionen kommer med et initiativ til, hvordan EU-landene frit kan træffe beslutning om dyrkningen af gmo’er på deres områder. EU-Kommissionen kommer med forslag inden udgangen af i år.

Nærhedskontrollen udføres af Europaudvalget og Folketingets fagspecifikke udvalg i samarbejde. Det er Europaudvalget, som i sidste ende træffer beslutningen og begrunder den på vegne af det danske parlament.

Man kan læse mere om proceduren ved at følge dette link.

Folk, der er interesserede i, hvilke EU-forslag, der ikke er berettigede til at blive udsat for Folketingets nærhedskontrol, kan læse EU-Kommissionens arbejdsprogram for 2010.

Relaterede artikler:

 1. Folketinget kan nu gribe magten i EU
 2. I morgen er en historisk dag i Folketinget
 3. Historisk: Folketinget banker hegnspæle op

3 kommentarer »

 1. [...] In the end, focussing on individual persons can also backlash, as in the case of Home Affairs Commissioner Malmström who in an interview this week told that she was hurt by getting the nickname “Censilia” during the very personalised debate on whether to introduce EU legislation to block websites or not. Centralising communication can also make forget that the EU is not a centralised federation and that already now several complaints for the breach of the Lisbon Treaty subsidarity rules are under way, as EU ZOO noted. [...]

  Pingback by bloggingportal.eu Blog & Support » Blog Archive » The Week in Bloggingportal: Barroso Buzzword Bingo — 5. september 2010 @ 00:23

 2. [...] har endnu ikke protesteret mod et direktivforslag efter den nye procedure, men der kommer efter planen flere EU-forslag, som Folketinget skal kigge kritisk på. Måske bliver sagen om indskydergarantier første gang, [...]

  Pingback by I morgen er en historisk dag i Folketinget – en uafhængig blog om EU-Parlamentet — 7. oktober 2010 @ 17:28

 3. [...] er mange lovforslag, der kan tjekkes, men Folketingets Europaudvalgt har i første omgang kun udtaget seks, der skal under [...]

  Pingback by Historisk: Folketinget banker hegnspæle op – en uafhængig blog om EU-Parlamentet — 17. oktober 2010 @ 21:40

Debatten på bloggen er modereret efter sidens regler.Bliver ikke offentliggjort.