JP-journalist skoset for at være elitær

23. juli 2009

Det er okay, at Europa bliver drevet af eliten, mener journalist Per Nyholm fra Morgenavisen Jyllands-Posten. Debatten bølger i avisen, efter Nyholm fornyligt anmeldte en bog, “Europa, et uafsluttet projekt”.

Er Europa da et elitært forehavende? Det kan nok ikke nægtes, og det gør ikke ret meget. Mange udmærkede forehavender har i tidens løb været elitære – fra grækernes Akropolis til romernes Senat, Magna Carta i England og de grundlovgivende fædre i Washington.
Bondefrigørelsen i Danmark blev ikke gennemført af bønderne, som nærmest var imod, men af kronprinsen og hans oplyste, til dels fra Tyskland indførte ministre, som det provinsielle og forsumpede Danmark foragtede.
Til denne dag tyder meget på, at sådan må det være, hvis vi skal gøre os håb om blot nogenlunde at styre historien.

Jørgen Grimstrup, lektor ved Viborg Katedralskole, er dog ikke enig i Nyholms syn på demokratiet, skriver han i dag, torsdag, i en kommentar i Jyllands-Posten.

Et pessimistisk syn på demokrati, men der kan da gives mange eksempler på konger – prototypen på en elitær leder – der ikke har regeret til gavn for deres befolkninger.

Og videre:

Jeg ville ønske, at Per Nyholm oftere steg ned fra åndernes rige, i det mindste ville acceptere, at europæere kan frygte sider af folkevandringen til Europa og vægrer sig imod at give mere magt til EU-organerne, skriver Grimstrup.

Per Nyholms svar til Grimstrup er en afvisning.

Jeg så gerne EU som et mere folkeligt foretagende, men erkender, at det i øjeblikket er umuligt og anbefaler derfor nødtvunget en mere elitær vej. Min trøst er, at også de gamle grækere, forfatningsfædrene i USA og mændene bag landboreformerne i Danmark iværksatte elitære reformer, som nu er folkeligt forankret, skriver Nyholm.

Tidligere denne måned så Mogens Camre (DF) sig gal på Per Nyholm, fordi journalisten kaldte elementer i EU-Parlamentet brunlige, altså fascistiske. Læs her og her.


Ingen kommentarer »

Endnu ingen kommentarer.

Debatten på bloggen er modereret efter sidens regler.Bliver ikke offentliggjort.