Er det ministrene eller de folkevalgte, der bestemmer?

26. marts 2009

De eneste, der ikke har opdaget, at EU-Parlamentet er Europas rigtige magtcentrum, er vælgerne.

Det skriver EU-skribent for Mandag Morgen Ole Vigant Ryborg i en interessant artikel i Ugebrevet Europa i dag torsdag.

Der er endnu ikke lavet en samlet oversigt over, hvor meget lovgivning, det siddende parlament har været med til at vedtage. Men de medlemmer, som sad i perioden fra 1999-2004, var medlovgivere i forhold til mere end 400 stykker EU-lovgivning. Og de har faktisk været bedre til at få deres vilje igennem end ministrene. 60 % af al lovgivning i den periode var et kompromis mellem parlamentarikere og ministre. 23 % var lovgivning, hvor parlamentarikerne fik deres vilje igennem. Kun 17 % var lovgivning, hvor de folkevalgte bøjede sig, og det i stedet var ministrene, som fik deres vilje, skriver Ole Ryborg.

Men betyder tallene så, at parlamentet har mere magt end ministrene i Rådet? Nej, ikke nødvendigvis. Succes i politik er en bøjelig sag, som er vanskelig at gøre op i tal og procenter. Det er stadig EU-Kommissionen, der lancerer lovforslag. Spørgsmålet er, hvem kommissionen har lagt sig mest opad, når den smider lovforslagene på forhandlingsbordet?

Et eksempel på kommissionens stivnakkethed over for de folkevalgte gik ud over tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Han fik sidste år i parlamentet vedtaget sin Nyrup-betænkning, der krævede regulering af hele finansmarkedet inklusiv kapitalfonde. Men den ansvarlige kommissær, Charlie McCreevy, afviste parlamentets krav. Først senere, da finanskrisen for alvor rasede, sagde kommissionsformand Jose Manuel Barroso ja til at se på regulering af kapitalfondene. Nyrup forventede så et forslag på bordet i december 2008, men først i slutningen af februar fik Nyrup og parlamentet fik sin vilje.

Relaterede artikler:

  1. EU bestemmer over de troende
  2. De folkevalgte vil udfritte Rådet… igen
  3. Søgemaskinen der kender EU

1 kommentar »

  1. Det er måske lige i overkanten at kalde Europa-Parlamentet EU’s rigtige magtcentrum. Parlamentet er stadig kun medlovgivere på de områder der omhandler den fælles beslutningsprocedure.

    Dog skal man ikke glemme Europa-Parlamentets rolle som budgetkontrol aktør, og muligheden for at afvise budgettet. Det er en af de punkter hvor Europa-Parlamentet har væsentlig magt.

    Jeg vil godt erkende, at Europa-Parlamentet med tiden har fået væsentlig mere magt, og udbredelsen af den fælles beslutningsprocedure, som også vil blive væsentligt bredere med Lissabon traktaten, har tilført Parlamentet stigende pondus i sin rolle som EU’s demokratiske vagthund. Men at kalde Europa-Parlamentet EU’s rigtige magt centrum er måske at stramme den.

    Kommentar by Stephan Petersen — 27. marts 2009 @ 12:21

Debatten på bloggen er modereret efter sidens regler.Bliver ikke offentliggjort.